Проектиране на осветление на вътрешни помещения и външни площадки

Предлагаме проектиране на осветление на вътрешни помещения и външни площадки, като гарантираме постигането на всички критерии за осветеност. Използваната от нас програма за светлинен дизайн и проектиране, използва много широк набор от осветителни тела на производители от цял свят . Това ни дава свобода да изработваме проекти за осветеност в затворени помещения , открити площадки, улици, спортни съоръжения, промишлени халета и други. Клиентите ни могат да се наслаждават на осветителни 3D сцени с дневна и изкуствена светлина. Изработените от нас проекти предлагат пълни светлинни характеристики като: средна осветеност, осветеност на работната повърхност, URG на осветена повърхност и коефициент на естествена осветеност.

Проектиране на осветление

Проекта предлага следните основни елементи:

Визуализация
Проекта предлага снимков материал и 3D видеоклип с визия на осветения обект.

Документация
- Видове използвани осветителни тела и тяхното разположение.

- Светлинните характеристики на работните повърхности.
- Консумираната мощност от осветителната инсталация.
- Смесена осветеност на обекта, която включва естествената и изкуствената светлина.

Анализ на енергийна ефективност
Изработваме анализ на енергийната ефективност при съответен вариант на осветителна схема.

Снимки реализирани обекти.