Лесните за прилагане правила могат да спестят до 15% от сметката за електроенергия.
Отопление и топла вода

Намалете вашата сметка за подгряване на вода до 10%, като понижите температурата на нагревателя от 60°C

Електрическата инсталация присъства във всяка постройка и често е източник на повреди, които, ако не се отстранят навреме, може да създадат сериозни проблеми, включително да се стигне до нещастни случаи

За защита срещу токов удар при допир до повреден електрически уред всички уреди задължително се защитават чрез заземяване или зануляване. За тази цел немските стандарти (БР От 2004 и българските

Електроинсталации
Електроинсталации се изгражда най-често с едножилни единични медни проводници. В зависимост от натоварването на съответния токов кръг се използват проводници с подходящо напречно сечение. Те имат изолация от поливинилхлорид и