Изграждане на електроинсталации

Ние се справят без проблеми с изграждането електроинсталации, както и полагане на силно и слаботокови инсталации, извършваме професионално структурно окабеляване и инсталира електрически системи. 

Електроинсталациите се различават в зависимост от това дали се изгражда силнотокова или слаботокова. 
Нека видим особеностите при изграждането на една електроинсталация.

 

Главно разпределително табло за по кратко ГРТ

Изграждането на този вид електроинсталации започва от главното разпределително табло. Това, междувпрочем е в сила за всички видове ел.инсталации. Най-напред трябва да се изтегли захранващ проводник от ГРТ до апартамента и по точно до апартаментното табло. Това се прави обикновенно в положени предварително по време на грубия строеж ПВЦ или метални тръби.

Апартаментно табло

В апартаментното табло се монтират автоматичните предпазители и все по-трайно навлизащите в модерното строителство дефектнотокови защити. Тук става и разпределението на отделните токови кръгове, за които ще обясним по-подробно малко по-нататък. Всеки токов кръг се свързва на отделен предпазител.

Токови кръгове

Както вече казахме всеки отделен токов кръг се свързва в апартаментното табло на отделен предпазител. Иначе казано, изтегляте проводник от таблото до първата стая в апартамента. В конкретния случай кабела обикновенно е със сечение на жилата 4мм. След като се изтегли кабела до помещението посредством разклонителни кутии се правят отклонения към съответстващите на проекта контактни излази. Разклоненията обикновенно се правят с проводник със сечение на жилата   2,5мм. Нормално е на един токов кръг да се свързват по 3-5 контакта. Да речем контактите в една стая. Изключение правят излазите които, по проект са предназначени за по-високи натоварвания. Най-често в едно жилище това са излазите предназначени за свързване на готварска печка, електрически бойлер или някакъв друг електроуред с по голяма консумация на електроенергия. В тези случаи контактните излази към тези електроуреди се правят на отделен токов кръг за всеки един от тях. Например изтегля се проводник от апартаментното табло до готварската печка с проводник 4мм. без да се правят никакви отклонения за други контактни излази. Предпазителят на който е свързан въпросният кабел е изчислен според спецификацията на дадения уред и отговаря само за него.

Лампени излази

Изграждането на лампените излази в едно жилище е подобно на това на контактните излази. Разликите се формират от по-малките мощности които, са нужни за осветление в сравнение мощностите на електроуредите които можете да включите в контантите в дома си. Захранващият проводник от апартаментното табло може да бъде 2,5мм или 1,5мм. Отклоненията от разпределителната кутия към самите лампени излази както и към ключовете на осветлението не е нужно да са с по-голямо сечение от 1,5мм. Най-често в един апартамент осветлението е на един токов кръг.Всички упоменати до тук сечения на кабели и брой на токови кръгове са условни. Те зависят от редица фактори, като мощности на консуматорите, за които има конкретни таблици за изчисление,друг фактор може да бъде индивидуалните изисквания на клиента. С тези и др.фактори би трябвало да се съобрази проектанта на всеки обект и след необходимите изчисления да впише в самият проект с какъв вид кабели с какво сечение колко токови кръгове и т. н. трябва да се изпълни проекта.

Съвети при изграждане на електроинсталации

Ние ви съветваме при започване на нов проект много внимателно да прецените нуждите си от лампени и контактни излази във вашето жилище. Огледайте и обмислете във всяко едно помещение за електроуредите които ще сложите там. Имайте в предвид и изграждането на допълнителни контакти които към момента може да не са ви нужни но, в съвременния живот на пазара постоянно се появяват нови електроуреди с различно приложение. В стремежа си да сме част от този съвременен живот ние постоянно купуваме електроуреди (не винаги нужни) и ако електроинсталацията в нашият апартамент не е правилно изчислена и разпределена скоро жилището ни заприличва на паяжина от заплетени кабели, разклонители и удължит. Много от питанията които имаме са във връзка именно с разширяването на електроинсталацията във вече остарели жилични сгради, чиято електроинсталация вече е ненадеждна и няма потенциала да отговори на изискванията на нашето съвремие. 

 

 

 

Телефони за контакти

0896 653 590

Изпратете ни запитване за монтаж

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

изграждане на електроинсталации